سرویسهای هاست و ثبت دامنه و طراحی سایت با 14 سال سابقه
تماس با ما: 09133167021,03136661257

روش دسترسی به بانک اطلاعاتی Access در هاست ویندوز

بازدید:6261 | نویسنده: ایکام

در هاست ویندوز شما میتوانید از بانک اطلاعاتی MS-ACCESS استفاده نمائید و به آن دسترسی داشته باشید . نمونه کد زیر یک مثال از نحوه ارتباط با بانک اطلاعاتی MS-ACCESS در هاست ویندوز میباشد :

<% 
Dim ConnectionString 
ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_ 
"Data Source=C:\path\to\file.mdb;User Id=;Password=;" 

Dim Connection 
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Connection.ConnectionTimeout = 30 
Connection.CommandTimeout = 80 
Connection.Open ConnectionString 
%>

البته دقت کنید که  C:\path\to\file.mdb در کد بالا  همان مسیر فایل شماست که در ایمیل تنظیمات هاست برای شما ارسال شده است .که در این نمونه کد بطور مثال آورده شده است .