شرکت ایکام با پیگیری های مداوم ، امکان صدور گواهینامه SSL را از یکی از معتبرترین شرکتهای صدور گواهینامه SSLدر اروپا برای دامنه های .ir فراهم آورده است . این گواهینامه های SSL در دو نوع :
  • گواهینامه SSL برای یک دامنه
  • گواهینامه SSL با امکان Wildcard برای دامنه و سابدامین 
میباشد . شرکتها و افرادی که دارای دامنه ir میباشند میتوانند دامنه خود را به گواهینامه SSL مجهز نمایند .
در آینده بسیار نزدیک قیمت و شرایط خرید این گواهینامه در سایت ایکام ارائه میشود .
Monday, July 6, 2015«Tillbaka