شرکت ایکام ، ارائه دهنده انواع گواهینامه SSL میباشد . اخیرا شرکت ایکامبرای دامنه های ir نیز گواهینامه SSL ارائه میدهد . این گواهینامه ها شامل :
  • گواهینامه SSL برای دامنه ir
  • گواهینامه SSL برای دامنه بصورت Wildcard
  • گواهینامه SSL برای شرکتها و سازمان های ایرانی به همراه نوار سبز (EV)
این گواهینامه ها بصورت 1 ساله تا 3 ساله صادر میشوند . 
برای صدور گواهینامه نیاز به پر کردن فرم و ارائه اطلاعات مالک گواهینامه SSL میباشد . برای اطلاعات بیشتر راجع به قیمتهای مربوط به گواهینامه SSL برای دامنه ir به لینک : گواهینامه SSL برای دامنه ir مراجعه کنید .
Sunday, December 6, 2015« برگشت