شرکت ایکام ارزانترین قیمت دامنه را ارائه میدهد. هم اکنون شما میتوانید با پرداخت 5200 تا 5800 تومن یک دامنه بین المللی را به ثبت برسانید . لیست دامنه هایی که ارائه میشود و قیمتهای آنها (تومان) :

ثبت دامنه pw: قیمت 5600
ثبت دامنه website : قیمت 5500
ثبت دامنه .xyz : قیمت 5500
ثبت دامنه .site : قیمت 5600
ثبت دامنه .tech : قیمت 5100
ثبت دامنه .press: قیمت 5300
ثبت دامنه .bid: قیمت 5800
ثبت دامنه .trade : قیمت 5800
ثبت دامنه .download: قیمت 5800
ثبت دامنه .top : قیمت 5800
ثبت دامنه .win: قیمت 5600
ثبت دامنه .space : قیمت 5700
ثبت دامنه online : قیمت 5500
ثبت دامنه .review : قیمت 5800

برای خرید و اطلاع بیشتر از تخفیف های ثبت دامنه ، به لینک تخفیف های شرکت ایکام مراجعه کنید .

شرکت ایکامSaturday, April 16, 2016« برگشت