در پی ارائه سرویسهای ثبت دامنه ارزان در ایکام ، قیمت ثبت ، تمدید و ترانسفر دامنه link را کاهش دادیم . هم اینک دامنه link را میتوانید با قیمت 33 هزار تومن به ثبت برسانید ، تمدید کنید یا ترانسفر کنید . شرکت ایکام ارائه دهنده ارزانترین دامنه ها در ایران میباشد .
برای ثبت دامنه link به لینک : ثبت ، تمدید ، ترانسفر دامنه link مراجعه کنید .

با تشکر
ایکام


Sunday, June 26, 2016« برگشت