ثبت آنلاین دامنه شرکت ایکام چند دامنه جدید به سیستم ثبت آنلاین دامنه خود افزوده است .

این دامنه ها عبارتند از :

.me.uk

این دامنه در واقع یک دامنه منطقه مشترک المنافع بریتانیا است که هم اکنون ثبت دامنه با این پسوند برای همه آزاد شده است .

.org.uk

این دامنه نیز یک دامنه  منطقه مشترک المنافع بریتانیا است که هم اکنون ثبت دامنه با این پسوند برای همه آزاد شده است

.bz

این یک دامنه کشوری است که هم اکنون برای همه آزاد شده است . شما میتوانید بصورت آنلاین برای ثبت این دامنه اقدام کنید .

برای ثبت این دامنه ها و اطلاع از قیمت آنها به بخش قیمت ثبت دامنه مراجعه نمائیدSaturday, May 7, 2011« برگشت