سيستم ثبت آنلاين دامنه شركت ايكام 2 دامنه ديگر را به ليست دامنه هاي قابل ثبت آنلاين خود اضافه كرد :

ثبت آنلاين دامنه cm:

اين دامنه مربوط به كشور كامرون ميباشد كه هم اكنون امكان ثبت دامنه با اين پسوند براي همه آزاد گرديده است .

ثبت آنلاين دامنه nu :

اين دامنه مربوط به كشوري به نام جزاير Niue  ميباشد كه هم اكنون همه دنيا امكان ثبت آنلاين اين دامنه را دارند . البته حداقل پريود ثبت دامنه براي اين نوع دامنه 2 سال ميباشد .

براي اطلاع از قيمت دامنه هاي فوق به : قيمت ثبت دامنه مراجعه كنيد .

همچنين مشخصات فني دامنه ميتواند اطلاعات مفيدي درباره امكانات فني دامنه هاي ثبت شده در شركت ايكام به شما بدهد .

 

 

 Tuesday, August 16, 2011« برگشت