تخفیف ویژه 55% برای ثبت دامنه .info با استفاده از کوپن تخفیف infoDiscount برقرار گردیده است . مشتریان ارجمند میتوانند تا 10 دیماه 1390 از این تخفیف برخوردار شوند .

همچنین تخفیف ویژه 20% برای ثبت دامنه های .co با استفاده از کوپن تخفیف .coDiscount برقرار گردیده است . همچنین این تخفیف تا 10 دیماه 1390 برقرار است .

 

بخش ثبت دامنه شرکت ایکام

http://dataecom.com/domain_registration.html

 Thursday, December 1, 2011« برگشت