با توجه به افزايش بي سابقه قيمت دلار در روزهاي اخير قيمت تمامي سرويسهاي مربوط به هاست و ثبت دامنه و گواهينامه SSL و سرويسهاي جانبي آنها از امروز افزايش مي يابد . بدليل آنكه تمامي سرويسهاي مذكور بصورت خريد خارجي انجام ميشود شركت ايكام مجبور به افزايش قيمت محصولات خود شده است . براي اطلاع از قيمت روزانه سرويسهاي شركت ايكام به بخش فروش الكترونيك سرويسهاي هاست ايكام مراجعه نمائيد .

بخش فروش و پشتيباني شركت ايكام

 Tuesday, December 20, 2011« برگشت