همانطوری که میدانید سرویس هاست شرکت ایکام از سال 2004 تابحال در حال فعالیت است . آمار آپتایم هاست شرکت ایکام از سال 2004 تابحال خود گویای پایداری سرویسهای هاست این شرکت در طول 8 سال ارائه سرویس میباشد . این آمار نشاندهنده آن است که در طول 8 سال فعالیت هاست شرکت ایکام درصد آپتایم ما 97.075% بوده است . برای مشاهده این آمار که در سایت SiteUptime موجود است میتوانید برروی لینک زیر کلیک نمائید :

آمار آپتایم سرویس هاست شرکت ایکام 
Tuesday, October 2, 2012« برگشت