شرکت ایکام جهت افزایش ارتباط و پشتیبانی از مشتریان خود اقدام به راه اندازی پورتال پشتیبانی مشتریان نموده است . پورتال مشتریان از این پس با قدرت و امکانات بسیار زیاد جهت افزایش کانالهای ارتباطی با مشتریان ایکام انجام وظیفه میکند .
مشتریان گرامی و دیگر کاربران و بازدید کنندگان از وب سایت ایکام میتوانند با ورود به پورتال پشتیبانی از کاربران مقالات مربوط به سرویسهای شرکت ایکام را مطالعه کنند و همچنین در بحثهای عمومی مربوط به سرویسهای شرکت در بخش انجمنها بازدید کنند و اظهار نظر نمایند و همچنین پیشنهادات خود را در سرویس نظر سنجی مربوط به هرکدام از سرویسهای شرکت ایکام ارائه دهند . 

نشانی اینترنتی پورتال مشتریان شرکت ایکام : پورتال پشتیبانی مشتریان شرکت ایکام 
Sunday, November 4, 2012« برگشت