60 درصد تخفیف استثنائی برای ثبت دامنه .info  به مدت محدود برای مشتریان ایکام با استفاده از کوپن تخفیف info60 .
مشتریان ایکام میتوانند دامنه .info  خود را با استفاده از این کوپن تخفیف تا تاریخ 12 اسفند 1391 با تخفیف استثنائی 60% به ثبت برسانند .

برای اطلاع بیشتر از قیمتهای ثبت دامنه به لینک قیمتهای ثبت دامنه و برای مشاهده قیمتهای ویژه هاست و ثبت دامنه به لینک قیمتهای ویژه هاست و ثبت دامنه مراجعه کنید .

دپارتمان ثبت دامنه ایکام
http://dataecom.com/domain_registration.htmlMonday, February 18, 2013« برگشت